Mgr. David Dvořák, LL.M, Ph.D.

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a University of Nottingham (LL.M. v oboru veřejných zakázek). Je advokátem, věnuje se dlouhodobě problematice veřejného zadávání, zejména se zaměřením na stavební zakázky; publikuje a přednáší v oboru. Je členem redakční rady bulletinu Stavební právo a spoluzakládajícím členem sekce obchodního práva a veřejného investování.

Print Friendly, PDF & Email