JUDr. Vlastislav Zunt, CSc

Absolvent Právnické fakulty UK v Praze. Působil jako právník v právních útvarech ústředních orgánů, jako advokát a učitel na PF UK Praha. Je zakládající člen České společnosti pro stavební právo.

Print Friendly, PDF & Email