JUDr Pavel Novák

Absolvent Právnické fakulty UK. Působil v odvětví stavebnictví na úseku inženýrských činností, projekce, přípravy staveb vč. obchodních vztahů. Pracoval v oboru u stavebních organizací i ve státní správě. Je dlouholetý člen České společnosti pro stavební právo.

Print Friendly, PDF & Email