JUDr. Jan Mareček

předseda

Pracoval na úseku územního plánování a stavebního řádu na různých úrovních státní správy, naposledy v legislativním odboru Federálního výboru pro životní prostředí a působil také v legislativních poradních orgánech vlády ČSFR a ČR. Od roku 1992 vykonává advokátní praxi. Je dlouholetým členem České společnosti pro stavební právo.

Print Friendly, PDF & Email