JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Působí na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je zakládajícím členem České společnosti pro stavební právo.

Print Friendly, PDF & Email