JUDr. Emil Flegel

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je advokátem a zaměřuje se na veřejné stavební právo. Je dlouholetým členem České společnosti pro stavební právo, spoluzakladatelem její Sekce pro územní rozhodování a stavební řád.

Print Friendly, PDF & Email