JUDr. Alena Bányaiová, CSc.

Advokátka, ve své praxi se zaměřuje především na obecné otázky občanského práva, smluvní vztahy ve stavebnictví a sporovou agendu zejména v oblasti stavebnictví. Je členkou Komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády ČR, vyučuje v programu LLM a Socrates/Erasmus na Právnické fakultě University Karlovy v Praze, je členkou katedry občanského práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a dlouholetou členkou České společnosti pro stavební právo.

Print Friendly, PDF & Email