Jiří Doležal

Po vykonání stavitelské zkoušky působil na stavebních úřadech, od roku 1990 na Ministerstvu pro místní rozvoj. Podílel se na legislativních předlohách stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů. Je dlouholetým členem České společnosti pro stavební právo.

Print Friendly, PDF & Email