Ing. Jaroslav Hodina

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze. Působil v investorsko inženýrských podnikových útvarech, jako jednatel poradenské firmy v oblasti stavebnictví, stavebních úřadech v Českých Budějovicích. Je autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, autorizovaným inspektorem dle stavebního zákona, podílí se odborných publikacích pro ČKAIT. Je dlouholetý člen České společnosti pro stavební právo.

Print Friendly, PDF & Email