Ing. arch. Hana Bártová

Absolventka Fakulty stavební, obor architektura na ČVUT Praha. Pracovala jako projektantka, zabývala se normalizací. Působila na Ministerstvu pro místní rozvoj jako zástupkyně ředitele odboru územního plánování. Je dlouholetou členkou České společnosti pro stavební právo, vykonává funkci tajemníka Společnosti a zajišťuje chod sekretariátu.

Print Friendly, PDF & Email