Seznam českých technických norem konkretizující normové hodnoty použité v jednotlivých ustanoveních vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Seznam je možné stáhnout zde.

Print Friendly, PDF & Email