Orgány Společnosti

Představenstvo České společnosti pro stavební právo


Členové představenstva z titulu čl. 14 odst. 3 Stanov:

  1. JUDr. Miroslav Hegenbart – čestný předseda
  2. Ing.arch. Hana Bártová – tajemnice

Revizní komise:

  1. Mgr.Ing. Jiří Šimeček, LL.M.
  2. JUDr. Jitka Černá
  3. Mgr. Jana Machačková

 


 

Print Friendly, PDF & Email