Orgány Společnosti

Představenstvo České společnosti pro stavební právo

[tlpteam id=“1115″ title=“Členové“]


Členové představenstva z titulu čl. 14 odst. 3 Stanov:

JUDr. Miroslav Hegenbart – čestný předseda

Ing.arch. Hana Bártová – tajemnice


Revizní komise:

Mgr.Ing. Jiří Šimeček, LL.M.

Mgr. Pavel Machata

Mgr. Jana Machačková

 

Print Friendly, PDF & Email