KONFERENCE EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI STAVEBNÍHO PRÁVA DNE 10. – 12. LISTOPADU 2011 VE FRANKFURTU

Delegace ČSSP (ve složení JUDr. Alena Bányaiová a JUDr. Ladislav Zunt)
se zúčastnili pravidelného výročního setkání zástupců
17 národních společností sdružených v ESCL (European Society of
Construction Law), s tématem „Future prospects of the European
Contract Law“ v německém Frankfurtu. Více informací na
http://www.es­cl.org/node/41Jedním z témat bude příprava ESCL Book of Construction Law, manuálu
mapujícího právní úpravu soukromého stavebního práva v evropských
zemích.

Print Friendly, PDF & Email