Konference ESCL – Kodaň 2009

Zástupci České společnosti pro stavební právo JUDr. Jan Mareček a Mgr.
David Dvořák se zúčastnili Konference ESCL konané ve dnech 28. –
29. 8. 2009 v Kodani, která byla spojena se jednáním
předsedů společností pro stavební právo sdružených v ESCL.
Konference byla uspořádána současně u příležitosti 25. výročí
založení Dánské společnosti pro stavební právo.Tématem konference bylo „Jak napadnout zadání veřejné zakázky
podle směrnic EU v deseti různých evropských zemích“.Jednotlivé příspěvky byly usměrněny dotazníkem vycházejícím
z popisu řešení jednotlivých případů. Mezi přednášejícími byl
vysoce oceněn příspěvek Mgr. Davida Dvořáka na téma Český systém
náhrady škody a kompenzace při zrušení zadání veřejných zakázek.
Součástí konference byl i společenský program věnovaný oslavám 25.
výročí založení Dánské společnosti pro stavební právo. Konference
v roce 2010 se bude konat v Amsterodamu.

Print Friendly, PDF & Email