Výuka stavebního práva

Česká společnost pro stavební právo pořádá semináře na

vybraná aktuální témata související se stavebním právem a jeho aplikací

v praxi.

SEMINÁŘ ČSSP NA TÉMA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY VE

VÝSTAVBĚ

Česká společnost pro stavební právo uspořádala seminář na téma

„Veřejnoprávní smlouvy ve výstavbě“, který se konal dne

8.10.2010 od 9:30 do 13:30 v budově Nadace pro

rozvoj architektury a stavitelství (ABF), Václavské náměstí č. 31, Praha

1.

Program semináře:

  1. Úprava veřejnoprávní smlouvy ve stavebním zákoně a správním

    řádu

  2. Náležitosti a obsah veřejnoprávních smluv
  3. Postup při uzavírání veřejnoprávních smluv
  4. Neplatnost a způsoby rušení veřejnoprávních smluv
  5. Vybraná judikatura k veřejnoprávním smlouvám
  6. Praktické problémy s veřejnoprávními smlouvami, diskuse a

    odpovědi na dotazy z praxe

Přednášeli členové ČSSP

JUDr.Ing. Josef Staša, CSc.

Mgr. Jana Machačková

JUDr. Jan Mareček

SEMINÁŘ NA NEJVYŠŠÍM SPRÁVNÍM SOUDĚ DNE 9.6.

2010

Nejvyšší správní soud ve spolupráci s Českou

společností pro stavební právo, Česku komorou architektů, Ekologickým

právním servisem a Asociací pro urbanismus a územní plánování

ČR uspořádal dne 9.6.2010 v Brně úspěšný seminář

s názvem „Opatření obecné povahy k územně plánovací

dokumentaci“. Za ČSSP zde vystoupili Jan Mareček a Josef Staša.

Omlouváme se zájemcům o účast, na které již nezbylo místo.

V roce 2008 se uskutečnily:

26.6. 2008 Stavební zákon mezi novelami

18.9. 2008 Aktuální problémy vyvlastnění

Program byl následující:

Veřejný zájem na vyvlastnění

Účely vyvlastnění

Subsidiarita vyvlastnění

Obsah vyvlastnění

Rozsah vyvlastnění

Náhrada za vyvlastnění

Vyvlastňovací řízení

Soudní ochrana ve věcech vyvlastnění

Zrušení vyvlastnění

Diskuse a odpovědi na dotazy z praxe

Přednášející:

Jaroslav Drobník (Právnická fakulta UK, ČSSP),

Jaroslav Hába (ČSSP),

František Hak (Ředitelství silnic a dálnic),

Jan Mareček (ČSSP),

Josef Staša (Právnická fakulta UK, ČSSP),

Petr Průcha (Nejvyšší správní soud, ČSSP),

František Rejfek (Ministerstvo financí ČR),

Vladimíra Sedláčková (Ministerstvo pro místní rozvoj),

a další, včetně zástupců státní správy.

Semináře s odbornou garancí České společnosti pro

stavební právo, pořádané Nadací ABF v rámci České stavební

akademie ve 2. pololetí 2008

16.9. 2008

Požární ochrana staveb (Kaiser)

15.10. 2008

Vybrané problémy bytového práva (Oehm)

16.10. 2008

Vybrané činnosti ve výstavbě (Víchová, Páleníková)

23.10. 2008

Dokumentace staveb, projektová činnost (Doležal)

4.11. 2008

Dotčené orgány státní správy v řízeních před stavebními

úřady (Koukalová)

13.11. 2008

Stavební zákon, zkušenosti a příprava novely (Machačková,

Vobrátilová, Doležal)

18.11. 2008

Ochrana kulturního a archeologického dědictví při územním

plánování, povolování staveb a při jejich provádění (Zídek)

27.11. 2008

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby (Košulič,

Serafín)

4.12. 2008

Zadávání veřejných zakázek na stavební práce (Dvořák, Serafín)

2. 12. 2008

Požární ochrana staveb (Kaiser)

Print Friendly, PDF & Email