Members of Board and Supervisory Board

Představenstvo České společnosti pro stavební

právo

 1. JUDr. Ing. Vladimír Běhůnek, CSc.
 2. Jiří Doležal
 3. Doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
 4. Mgr. David Dvořák
 5. JUDr. Emil Flegel
 6. Ing. Jaroslav Hodina
 7. JUDr. Václava Koukalová
 8. JUDr. Jan Mareček – předseda
 9. Doc. JUDr. Jiří Mikeš
 10. JUDr. Jaroslav Oehm
 11. Ing. Petr Serafín
 12. JUDr. Jaroslava Sechterová
 13. JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
 14. Doc. JUDr. Ivana Štenglová
 15. Ing. Jitka Víchová
 16. JUDr. Zdeňka Vobrátilová
 17. JUDr. Vlastislav Zunt, CSc.
 18. JUDr. Vladimíra Sedláčková
 19. JUDr. Alena Banyaiová, Csc.

Členové představenstva z titulu čl. 14 odst.

3 Stanov:

 1. JUDr. Miroslav Hegenbart – čestný předseda
 2. Ing.arch. Hana Bártová – tajemnice

Revizní komise:

 1. Mgr.Ing. Jiří Šimeček, LL.M.
 2. JUDr. Jitka Černá
 3. JUDr. Boris Eibl
Print Friendly, PDF & Email