Czech Construction Law Society

Myšlenka založit Českou společnost pro stavební právo jako prestižní právnický spolek pro oblast soukromého a veřejného stavebního práva vznikla začátkem 90. let.


Dnes sdružuje Česká společnost pro stavební právo přes sto třicet členů, mezi nimi jak přední odborníky z řad právníků, architektů a stavebních inženýrů, tak renomované projektové a stavební firmy.


Česká společnost pro stavební právo je členem SIA – Rady výstavby (www.siacr.cz) a členem Evropské
společnosti pro stavební právo (www.escl.org).


Činnost České společnosti pro stavební právo je kromě jiného zaměřena především na výměnu informací včetně mezinárodní spolupráce, účast na legislativních pracích, pořádání odborných a vzdělávacích seminářů, pomoc při zabezpečování výuky stavebního práva na vysokých školách a odbornou gesci publikační činnosti.

Myšlenka založit Českou společnost pro stavební právo jako prestižní
právnický spolek pro oblast soukromého a veřejného stavebního práva
vznikla začátkem 90. let.

Dnes sdružuje Česká společnost pro stavební právo přes stovku členů,
mezi nimi jak přední odborníky z řad právníků, architektů a
stavebních inženýrů, tak renomované projektové a stavební firmy.

Česká společnost pro stavební právo je členem SIA – Rady
výstavby (www.siacr.cz) a členem Evropské
společnosti pro stavební právo (www.escl.org).

Činnost České společnosti pro stavební právo je kromě jiného
zaměřena především na výměnu informací včetně mezinárodní
spolupráce, účast na legislativních pracích, pořádání odborných a
vzdělávacích seminářů, pomoc při zabezpečování výuky stavebního
práva na vysokých školách a odbornou gesci publikační činnosti.

Print Friendly, PDF & Email