15. VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ SEKCE ÚR A SŘ V RÁMCI ČSSP 4.11. 2011

15. (výjezdní) zasedání Sekce územního rozhodování a stavebního
řádu v rámci České společnosti pro stavební právo, spojené se
seminářem na téma aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu ke
stavebnímu zákonu, se uskutečnilo v pátek dne 4. listopadu
2011 v době od 11.00 hodin v konferenčních prostorách
penzionu Zaječí, Vinařská 479, Zaječí 691 05.

Print Friendly, PDF & Email