Česká společnost pro stavební právo

Chtěli bychom Vás tímto upozornit na to, že od 1.1.2017 je účet ČSPSP veden u FIO banky pod číslem č. 2301074635/2010 a zároveň požádat, v souladu s článkem 9.2. Stanov, o uhrazení členského příspěvku, který na rok 2017 činí pro fyzické osoby částku ve výši 700,-Kč. Členský příspěvek uhraďte na účet Společnosti nejpozději do konce března 2017. Při platbě, prosím, uvádějte své jméno, abychom došlou platbu dobře identifikovali.

 

Myšlenka založit Českou společnost pro stavební právo jako prestižní právnický spolek pro oblast soukromého a veřejného stavebního práva vznikla začátkem 90. let.


Dnes sdružuje Česká společnost pro stavební právo přes sto třicet členů, mezi nimi jak přední odborníky z řad právníků, architektů a stavebních inženýrů, tak renomované projektové a stavební firmy.


Česká společnost pro stavební právo je členem SIA – Rady výstavby (www.siacr.cz) a členem Evropské
společnosti pro stavební právo (www.escl.org).


Činnost České společnosti pro stavební právo je kromě jiného zaměřena především na výměnu informací včetně mezinárodní spolupráce, účast na legislativních pracích, pořádání odborných a vzdělávacích seminářů, pomoc při zabezpečování výuky stavebního práva na vysokých školách a odbornou gesci publikační činnosti.

Print Friendly, PDF & Email